När ni behöver hjälp utifrån

Det är ingen rolig situation att hamna i vårdnadstvist. Det är jobbigt och stressigt att inte veta vad som händer, särskilt för barnet som är i mitten av sina föräldrar som inte är överens.

I de flesta fall brukar man själva kunna lösa hur man ska dela upp vårdnaden om barnet vid separation. Men det är inte alltför ovanligt att man behöver hjälp utifrån. Det kan vara att man inte alls kommer överens och kan på så sätt inte se det bästa för barnet. Det kan även vara att den ena föräldern inte alls lämpar sig att ha vårdnaden om barnet. Hjälp finns att få om det kommer dit, men innan man får en advokat och ärendet tas för långt försöker man lösa det hos familjerätten. Advokater som arbetar med detta är specialister inom detta ämne, de har koll på alla regler och lagar.

När det inte räcker där

Om man fått all den hjälp man kunnat, men det trots det inte lett någon vart, kan man behöva ta det steget längre. Då kan det gå upp till domstol där besulten kan fattas. De gör noggranna utredningar, som riskbedömning i vårdnadsärenden, detta då de alltid ser till barnets bästa. Anser de att barnet har de bäst hos er båda och att det inte finns ett sakligt skäl att ta bort vårdnaden från den ena föräldern, kommer de inte göra det. En vårdnadstvist är svår nog som den är. Beroende på hur gammalt barnet är tar man även hänsyn till barnets önskan.