Dolda fel: när drömhuset blir en mardröm

Dolda fel kan förvandla det nyinköpta drömhuset till en mardröm. Oväntade allvarliga brister dyker upp, som inte tidigare uppmärksammats. Dessa brister går ibland under benämningen dolda fel och kan skapa betydande problem för husägare.

Det är inte ovanligt att husköp inte lever upp till förväntningarna. Efter affären står man plötsligt inför allvarliga fel och brister som aldrig märktes under köpprocessen. Dessa fel kan inkludera konstruktionsproblem, fuktskador och till och med närvaron av skadedjur. Om dessa problem inte var möjliga att upptäcka vid den inledande besiktningen av huset, faller de under kategorin dolda fel. Det är dock viktigt att notera att inte alla fel som inte upptäcktes vid besiktningen betraktas som dolda fel.

Förväntade brister och ålderns roll

I vissa fall är fel och brister förväntade på grund av husets ålder eller konstruktion. Ett hus byggt på 50-talet kan exempelvis ha badrumsproblem på grund av att tätskiktet med tiden har försämrats. Det är då inte en överraskning att upptäcka fuktskador, snarare är det nästan en förutsägbarhet.

När fel och brister identifieras är snabb åtgärd avgörande. Efter att ha fått tillträde till huset har man endast ett år på sig att informera säljaren om eventuella dolda fel. Processen som följer kan vara både tidskrävande och komplex, och det bästa steget är att konsultera en jurist med specialisering inom dolda fel. För husägare är det inte alltid självklart att avgöra om ett upptäckt fel räknas som dolt, men med hjälp av en kvalificerad jurist kan detta fastställas. Många advokatbyråer som specialiserar sig på dolda fel erbjuder även en första kostnadsfri rådgivning, där de kan vägleda kring nästa steg.

Här nedan kan du hitta mer information om dolda fel i hus samt tips om hur hantera det.
Webbsida: doldafelhus.se