Välja förskola – några tips och råd

Tycker du att det är svårt att välja förskola till ditt barn? Det är du inte ensam om. Här kommer några bra tips och råd om hur du hittar rätt förskola.

I Sverige har man möjlighet att själv välja förskola till sitt barn. Man kan välja mellan kommunala förskolor och privata som drivs av olika företag och stiftelser. Gemensamt för alla förskolor är att de måste följa läroplanen. Men det finns ändå mycket som kan skilja som exempelvis antal pedagoger och storleken på barngrupperna. Likaså kan lokalerna och tillgången till grönområden i nära anslutning till förskolan variera.

Men det viktigaste när man väljer förskola är ändå att utgå från barnets behov. Vissa barn trivs bättre och känner sig mer trygga i mindre barngrupper medan det för ett andra barn kan vara bättre att gå i samma förskola som bästa kompisen, trots att gruppen är stor och stimmig. 

Får man alltid den förskola man väljer?

Från och med ett års ålder har barnet rätt att börja förskola men det är först från tre års ålder som förskolan är avgiftsfri. Är det många föräldrar som väljer samma förskola till sina barn är det tyvärr inte säkert att barnet får en plats. Därför ska man också välja ett andra och tredje alternativ. 

Platserna på förskolan fördelas vanligtvis enligt närhetsprincipen. Det vill säga att de barn som bor i närheten brukar ha förtur. Likaså brukar äldre barn ha förtur framför yngre barn. 

De barn som redan har ett syskon på den valda förskolan brukar också ha förtur. Fast det finns också förskolor som fördelar sina platser genom ett särskilt kösystem. 

Ska man välja en förskola med särskild pedagogik?

Vissa förskolor bedriver sin verksamhet efter en specifik pedagogik som Montessori och Ur och Skur. Men det finns även förskolor som exempelvis Dibber som drivs med värdegrunden att alla barn ska känna att de är värdefulla. Fast viktigt när man väljer förskola är ändå att ta hänsyn till barnets specifika behov. 

Alla förskolor bedriver trots allt sin undervisning enligt läroplanen. Den fokuserar på barnets utveckling på ett positivt sätt, både mentalt och fysiskt. Detta ska göras genom undervisning, lek och fysiska aktiviteter, såväl inomhus som utomhus. Bästa sättet att hitta en bra förskola är genom att fråga vänner och grannar, men också genom att besöka olika förskolor.